Huurovereenkomst aangaan
Wanneer je een huurovereenkomst aangaat, doe je dat in principe voor 12 maanden. Een overeenkomst start op de 1e of 15/16e van de maand. Dit geldt voor zowel gemeubileerde als ongemeubileerde kamers. Het verschil tussen de twee is dat een overeenkomst voor een ongemeubileerde kamer wordt aangegaan voor een onbepaalde periode met een minimum van 12 maanden (na 12 maanden is de kamer maandelijks opzegbaar) en een overeenkomst voor een gemeubileerde kamer wordt aangegaan voor een bepaalde periode (dus met een vaste einddatum, het is niet mogelijk tussentijds op te zeggen).

In sommige gevallen is het echter ook mogelijk een kortlopende overeenkomst af te sluiten. Dit wordt per kamer apart aangegeven op de website van Kamerbemiddeling Tilburg.

Voor kortlopende overeenkomsten vragen we een toeslag:

  • €25,00 per maand voor een overeenkomst van 6 maanden

Deze toeslagen gelden voor zowel gemeubileerde als ongemeubileerde kamers en gelden voor de gehele looptijd van de overeenkomst.

Linnenpakket
Wanneer je kiest voor een gemeubileeerde kamer, dien je ook een linnenpakket af t nemen.

Betalen van de huur
Je moet er voor zorgdragen dat de huur steeds voor de eerste van de maand betaald is. Dat betekent dus dat je steeds vooruit betaalt, houd hierbij rekening met verwerkingstijd van bank of creditcardmaatschappij. Wanneer je niet op tijd betaalt, brengen we een boete van € 20,00 in rekening. Wanneer na 14 dagen het bedrag nog niet ontvangen is, wordt de boete vervangen door wettelijke incassokosten (15% van het totaalbedrag met een minimum van € 40,00). Wanneer de betaling alsnog uitblijft wordt het dossier uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarder, wat hoge kosten met zich mee brengt.

Je kunt op verschillende manieren betalen. De gemakkelijkste en tevens gratis optie is een maandelijkse bankoverschrijving. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen de huur online te betalen via iDEAL. Kamerbemiddeling Tilburg accepteert ook creditcards..

Problemen of klachten
Wanneer je problemen ondervindt in de gehuurde woonruimte, moet je dat altijd schriftelijk aan ons melden. Kamerbemiddeling Tilburg moet alvorens actie te ondernemen altijd overleggen met de huisbaas. Na overleg en/of akkoord zal een bedrijf of klusjesman het probleem oplossen. Houd er hierbij wel rekening mee dat dit altijd een derde partij betreft en Kamerbemiddeling Tilburg en de huisbaas afhankelijk zijn de planning van het betreffende bedrijf.

Einde van de overeenkomst bepaalde periode
Tegen het einde van de overeenkomst ontvang je van Kamerbemiddeling Tilburg een bericht. Hierin wordt aangegeven dat de overeenkomst ten einde loopt en vind je een deadline, mocht je de overeenkomst willen verlengen met 6 of 12 maanden. Wanneer je niet reageert, kun je het betreffende bericht beschouwen als bevestiging van opzegging en loopt de overeenkomst af op gestelde datum. Je dient de woonruime voor deze datum te verlaten.

Huurovereenkomst beëindigen onbepaalde periode
Wanneer de minimum periode van de overeenkomst verlopen is, kun je de overeenkomst maandelijks opzeggen. Een opzegging dient altijd schriftelijk gedaan te worden via “mijn account" per de eerste van de maand. Dit geldt ook wanneer jouw overeenkomst is ingegaan op de 15e van de maand. Je dient rekening te houden met een opzegtermijn van 1 maand.

Vroegtijdige beëindiging overeenkomst
Het kan voorkomen dat je de overeenkomst vroegtijdig wil beëindigen, dat is toegestaan in de volgende gevallen:

  • Overlijden of ziekte van huurder
  • Onvoorziene annulering van Visa of verblijfsvergunning

We hanteren hiervoor een opzegtermijn van één volle kalendermaand.

Mochten bovenstaande omstandigheden niet van toepassing zijn op, maar wil je de overeenkomst toch vroegtijdig beeindigen? Dit is in sommige gevallen mogelijk wanneer je een nieuwe huurder aandraagt. Hiervoor zijn een aantal voorwaarden van toepassing:
- de nieuwe huurder dient een student aan de universiteit / HBO te zijn
- doorschuiven van huisgenoot is uitgesloten van deze regeling
-  de kandidaat sluit een nieuwe overkomst af voor de vooraf vastgelegde periode en dus niet voor de resterende tijd van jouw overeenkomst.

  Een verzoek tot vroegtijdige beëindiging moet altijd schriftelijk gedaan worden via info@kamerbemiddelingtilburg.nl. In alle gevallen van vroegtijdige beeindiging word een boete van € 180,00 in rekening gebracht.

Eindinspectie
Het is belangrijk dat je een eindinspectie inplant. Deze inspectie vindt plaats op de laatste dag dat jij in de woonruimte verblijft. Een medewerker van Kamerbemiddeling Tilburg bezoekt de woonruimte en controleert op eventuele schade, aanwezigheid van sleutels en of alle persoonlijke bezittingen verwijderd zijn uit de woonruimte. Het is niet toegestaan om afval en/of meubilair in de tuin of berging te plaatsen. Wanneer je een gemeubileerde kamer heb gehuurd, moet het meubilair vanzelfsprekend aanwezig zijn in de kamer.

Teruggave borgsom
Om de door jou betaalde borgsom terug te betalen, hebben we een aantal gegevens van je nodig (die je bij voorkeur e-mailt naar info@kamerbemiddelingtilburg.nl):

​bewijs van uitschrijving of adreswijziging Gemeente Tilburg (30 dagen voorafgaand van je vertrek al te regelen via www.tilburg.nl)

  • IBAN rekeningnummer waarop de borgsom betaald mag worden.

Eventuele betalingsachterstanden en/of gebreken die tijdens de eindinspectie worden geconstateerd worden verrekend met de borgsom. Deze wordt na +/- 8 weken aan je geretourneerd.