Privacy Statement

Kamerbemiddeling Tilburg verzamelt en verwerkt gegevens van huurders, verhuurders en derden. We gebruiken deze persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het opstellen van huurovereenkomsten, innen en uitbetalen van huren en het verwerken van onderhoudsklachten.

Daarnaast gebruiken we deze gegevens ook om contact op te nemen met de betrokken partij ingeval van nood, waarschuwing e.d.

Met uw gegevens gaan we zorgvuldig om, het zijn immers uw persoonlijke gegevens en daarom privacygevoelig. Om onze werkzaamheden correct te kunnen uitvoeren is het van belang dat we steeds beschikken over actuele & complete gegevens. Om contact met u op te kunnen nemen hebben we immers een juist telefoonnummer en/of email adres nodig. We gebruiken deze echter alleen waanneer nodig en verzamelen niet meer gegevens dan daadwerkelijk nodig.

We verstrekken nooit uw persoonsgegevens aan derden tenzij dat nodig is om ons werk te kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het (laten) uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. We zullen u hier altijd over informeren.

Kamerbemiddeling Tilburg houdt zich strikt aan dit beleid en u kunt er dan ook op rekenen dat wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.